Ranking

732

Total View

77,850

E-Catalog > ตะปูตอกไม้, คอนกรีต, สังกะสี > ตะปูตอกไม้ ตราหัววัว


Page View : 12,303

Product Information :

Name :
ตะปูตอกไม้ ตราหัววัว
Category :
  1. โลหะและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโลหะ
Sub - Category :
  1. ตะปูตอกไม้, คอนกรีต, สังกะสี
Brand :
หัววัว
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์

Product Detail :

เกี่ยวกับสินค้า

      เราต้องเริ่มเรื่องกันในขั้นตอนของการผลิตตะปูในแต่ละดอกก่อนว่ามีมีที่มากันอย่างไร เริ่มจากการนำลวด

เป็นเส้นเข้าเครื่องตัดให้ได้ขนาดความยาวของตัวตะปูตามต้องการ นำไปเข้าเครื่องตอกหัวตะปู สุดท้ายจึงนำเข้า

ไปเหลาให้แหลมคม แล้วจึงบรรจุใส่กล่อง ซึ่งแต่ละกล่องนั้นจะมีน้ำหนักที่ 18 กิโลกรัม ไม่ว่าจะเป็นตะปูขนาดใดก็ตาม

       ตะปู 1 กล่องนั้นต้องมี 18 กิโลกรัมเป็นเกณฑ์ แต่ตะปูที่มีขนาดเล็กนั้นมีน้ำหนักเบากว่าตะปูขนาดใหญ่

นั้นหมายความว่าใน 1 กล่องที่น้ำหนัก 18 กิโลกรัมเท่าๆกันนั้น ตะปูขนาดเล็กจะต้องมีจำนวนอยู่ในกล่องมาก

กว่าตะปูขนาดใหญ่นั่นเอง

      จำนวนดอกตะปูที่มากกว่า ก็ต้องผลิตมากกว่านั่นเอง แต่ทั้งๆที่ต้องผลิตจำนวนมากกว่า ใช้เวลาผลิตก็

นานกว่า แต่ได้ 1 กล่องเท่ากันกับตะปูขนาดใหญ่ เวลาที่เสียไป ค่าแรงงานที่เสียไป สิ่งเหล่านี้ทางโรงงานจึง

ชดเชยกับเข้าไปในราคาของสินค้านั่นเอง


สิ่งที่แตกต่างระหว่างตะปูตอกไม้ทั่วๆไปกับตะปูตอกไม้ตราหัววัวก็คือคุณภาพของดอกตะปูแต่ละตัวครับ

ตะปูตอกไม้ตราหัววัวแต่ละตัวจะมีความเงา และความแข็งแรงสูง ทำให้เวลาตอกลงไปแล้ว ตอกจมง่าย ไม่งอ ไม่เบี้ยว


สนใจสอบถาม ราคา การสั่งซื้อ การจัดส่ง ท่านสามารถติดต่อเราได้ทันทีในเวลาทำการครับ

บริษัท คงสวัสดิ์ อินเตอร์เทรด จำกัด

วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 8.30น. - 16.30น.

วันเสาร์ 8.30น. - 15.30น.

โทรศัพท์ 02-415-3858 , 02-893-6841