Ranking

3,606

Total View

12,771

Company Information

Company name :
บริษัท ซีแอนด์ฮิล จำกัด
 
SEA AND HILL Co.,Ltd.

Business Information

Industry group :
  1. ธุรกิจด้านการบริการ และให้คำปรึกษา
Business type :
  1. Service provider

Contact Information

Address 1 :
362/21,19 ในหมู่บ้านอุษาฟ้าฮ่าม ถนนเจริญราษฎร์ ตำบล วัดเกต อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50000 เชียงใหม่ 50000
Country :
ไทย

Other information

Capital Investment :
1,000,001 - 5,000,000
Annual revenue :
5,000,001 - 10,000,000
Employee range :
0 - 50

Company Profile

บริษัท ซีแอนด์ฮิล จำกัด

Sea and hill Company Profile ในนาม \\\\\\\"Software Directsale\\\\\\\"

      ในยุคก่อนที่เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ จะเข้ามามีบทบาทในสังคมไทย ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จโดยมากเกิดจากเจ้าของกิจการที่เป็นคนเก่ง มีความสามารถสูง ขยัน กล้าตัดสินใจและลงมือทำงานได้เองทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ การเงิน การบัญชี ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจเจริญเติบโตและประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

      ในยุคปัจจุบันที่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบถึงธุรกิจที่เริ่มขยายตัว เจ้าของธุรกิจจะพบว่าไม่สามารถใช้วิธีการทำงานเหมือนช่วงเริ่มก่อตั้งได้ ทำให้เกิดความเครียดในการทำงาน วิตกกังวล ที่ไม่สามารถทำงานทุกอย่างได้ตามที่ต้องการ ถ้าถึงจุดนี้แล้วเจ้าของธุรกิจต้องตัดสินใจว่างานใดที่จะต้องลงมือและตัดสินใจด้วยตนเอง และงานใดต้องมอบหมายให้ผู้อื่นรับผิดชอบแทน ซึ่งในยุคนี้ผู้มีความเชี่ยวชาญสูงไม่จำเป็นต้องเป็นลูกจ้างของกิจการเสมอไป แม้แต่บริษัทใหญ่ ๆ ก็ไม่ได้ทำอะไรทุกอย่างเอง แต่จะจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานเป็นส่วน ๆ ไป


       จากประสบการณ์การทำงานด้านการวางระบบบัญชีและตรวจสอบภายในให้กับบริษัทเอกชนมานานถึง 14  ปี คุณนวลจันทร์  จรุงจรูญพันธ์ จึงคิดริเริ่มที่จะสร้างทีมงานขึ้น เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจที่ต้องการสร้างระบบการทำงาน เปลี่ยนบทบาทจากการลงมือทำงานเอง มาเป็นผู้ใช้ข้อมูลเพื่อบริหารงาน ตัดสินใจ วางแผน และกำหนดทิศทางของกิจการ
 บริษัท ซี แอนด์ ฮิล จำกัด จึงถือกำเนิดขึ้นในวันที่  21  มิถุนายน  2539  และได้ตั้งเป้าหมายว่าการวางระบบบัญชีในยุคใหม่นั้นต้องใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้นเพราะสามารถจัดเก็บ เรียบเรียงข้อมูลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวเลข ข้อความ ภาพและเสียง ประมวลผลออกมาเป็นข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
บริษัท ซี แอนด์ ฮิล จำกัด จึงคัดสรรโปรแกรมด้านบัญชีที่จะนำมาใช้ในการวางระบบให้ลูกค้า โดยคัดเลือกทุกโปรแกรมที่มีอยู่ในตลาด จนมาลงตัวที่โปรแกรม BC Account ด้วยเหตุผลที่เป็นโปรแกรมที่เน้นระบบการควบคุมภายในองค์กร สามารถตรวจสอบการทำงานของพนักงานได้ และที่สำคัญที่สุดคือเจ้าของบริษัท บ้านเชียงซอฟท์ จำกัด เป็นโปรแกรมเมอร์ที่พัฒนาโปรแกรมด้วยตนเอง จึงมั่นใจได้ว่าโปรแกรมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


       ส่วนบริการด้านการรับจัดทำบัญชีและภาษีนั้น เริ่มต้นจากลูกค้าของ ซี แอนด์ ฮิล ได้แนะนำว่าควรเพิ่มบริการด้านการจัดทำบัญชี , ปิดงบการเงิน และยื่นแบบเสียภาษีด้วย เนื่องจากมีหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือญาติพี่น้องที่มีธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ที่ยังไม่พร้อมจะวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ อยากให้ ซี แอนด์ ฮิล เป็นผู้ดูแลงานด้านบัญชีและภาษีอากรให้ ซี แอนด์ ฮิล จึงได้เปิดบริการรับทำบัญชีเพิ่มขึ้นอีกแผนกหนึ่ง ซึ่งก็มีลูกค้าที่ได้รับการแนะนำต่อ เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก
ปัจจุบัน บริษัท ซี แอนด์ ฮิล จำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 362/21 ในหมู่บ้านอุษาฟ้าฮ่าม ถนนเจริญราษฎร์ ตำบล วัดเกต อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ มีห้องอบรมสัมมนาที่ทันสมัย  ห้องเก็บรักษาเอกสารของลูกค้าที่ปลอดภัย และห้องบริการให้คำปรึกษากับลูกค้าที่เป็นส่วนตัว มีบริการครบวงจรเริ่มตั้งแต่การจดทะเบียนก่อตั้งกิจการ , รับจัดทำบัญชีและภาษี , ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี BC Account สำหรับทุกธุรกิจ , บริการที่ปรึกษาการเริ่มต้นระบบและการนำระบบขึ้นใช้งาน บริการที่ปรึกษาดูแลระบบบัญชีระยะยาว (Outsourcing Service) โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านระบบงานบัญชี เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อการทำธุรกิจอย่างมั่นใจ มั่นคง เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำธุรกิจ ไปพร้อมกับการให้บริการของเรา

ที่มาของชื่อบริษัท  Sea and Hill

      Sea คือความ ยิ่งใหญ่ กว้างไกล ดุจทะเล ในการสร้างและพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า  Hill  คือความมั่นคง ยืนยง หนักแน่น ดุจภูผา ในการสร้างระบบการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพ  รวมเป็น  Sea and Hill     สื่อความหมายมาจากประณิธานของบริษัท ที่ต้องการจะสร้างและพัฒนาระบบการทำงานให้ธุรกิจของลูกค้า เจริญก้าวหน้า มีการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ กว้างไกลดุจทะเล และสร้างระบบการตรวจสอบด้านบัญชีที่เข้มแข็ง เพื่อให้ทุกธุรกิจมีเงินทองคณานับ ทรัพย์สินมั่นคง ยืนยงดุจภูผา
สัญลักษณ์ของบริษัท
ได้แรงบันดาลใจมากจากชื่อของบริษัท ภูเขาที่มั่นคงและแข็งแกร่ง ท้องทะเลที่กว้างใหญ่ จึงเกิดรูปแบบที่ผสมผสานกัน ระหว่างรูปแบบของภูเขาโดยใช้รูปสามเหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความแข็งแกร่งด้านการเงิน มีฐานเป็นรูปเกลียวคลื่นที่เกี่ยวประสานกันแทนความหมายถึงทะเล และยังสื่อความหมายถึงระบบการบริหารซึ่งต้องใช้ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน

 


 

นโยบายคุณภาพ (Policy)

 เราจะมุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพการบัญชี และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  พร้อมกับพัฒนาคุณภาพงาน และทรัพยากรให้ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล

พันธกิจ (Mission)

1. มุ่งมั่นให้ลูกค้ามีระบบการทำงานด้านบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีข้อมูลที่ทันสมัยอยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้บริหารงานได้อย่างทันที
2. มุ่งมั่นร่วมพัฒนาการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพเพื่อให้องค์กรของลูกค้าได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าและพึงพอใจที่ได้ใช้บริการของ ซี แอนด์ ฮิล
3. มุ่งมั่นร่วมกันเพื่อเป็นสำนักงานบัญชีที่สามารถปิดงบการเงินให้ลูกค้าผ่านระบบ Internet ได้
4. มุ่งมั่นร่วมกันสร้างมาตรฐานการทำงานในองค์กรให้ได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2008

คำขวัญของบริษัท (Slogan)

\\\"ธุรกิจ เป็นของท่าน งานบัญชีและภาษีอากร เป็นของเรา\\\"

จรรยาบรรณ (Ethics)

 บริษัท ซี แอนด์ ฮิล จำกัด ได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นภารกิจที่พนักงานทุกระดับต้องยึดถือเป็นแนวทางในการให้บริการแก่ลูกค้า ดังนี้

1. ถูกต้อง (Accuracy) เป็นการทำงานที่ถูกต้อง  แม่นยำ  ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543  ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพการบัญชี พ.ศ.2547 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ซื่อสัตย์ (Honest)  เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า และส่วนราชการที่เกี่ยวกับการรักษาความลับตาม จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
3. ยุติธรรม (Just)  เป็นการปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรม ตรงไปตรงมา
4. รวดเร็ว (Speedily)  เป็นการบริการที่รวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลาของลูกค้าและหน่วยงานราชการ
5. ประหยัด (Economical)  เป็นการมอบสิ่งที่ดี และคุ้มค่าที่สุดให้กับลูกค้า
6. พัฒนา (Development)  เป็นการปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้บริการลูกค้าอยู่เสมอ

 


 

ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

      ประกาศนียบัตรการรับรองคุณภาพการทำงาน ที่  ซี แอนด์ ฮิล ได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ

1. สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
มอบใบรับรอง บริษัท ซี แอนด์ ฮิล จำกัด เป็นที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข  618  ให้บริการในฐานะที่ปรึกษา สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน  2542

2. กรมสรรพากร มอบใบรับรองสำนักงานบัญชีตัวแทนที่ได้รับอนุญาต เมื่อวันที่  8  สิงหาคม  2549

3. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  มอบใบรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี
        ให้เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน  2551


4.  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จาก บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (BUREAU VERRITAS)
         เมื่อวันที่  22  ตุลาคม  2552

 สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากซี แอนด์ ฮิล

 

      เป้าหมายของผู้ประกอบการคือต้องให้ธุรกิจของตนเองมีความมั่นคงและเจริญเติบโต ซึ่งก็เป็นเป้าหมายเดียวกันกับที่ ซี แอนด์ ฮิล ต้องการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลด้านบัญชีที่ถูกต้อง เพื่อใช้ข้อมูลนั้นพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า เพราะหากลูกค้าประสบความสำเร็จ เราก็ประสบความสำเร็จด้วยเช่นกัน
เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นความต้องการของลูกค้า ด้านบริหารจัดการ ด้านคู่แข่งขัน ธุรกิจในยุคปัจจุบันจะหยุดนิ่งไม่ได้ จะต้องมีระบบการทำงานที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และสามารถสรุปข้อมูลให้ผู้บริหารได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน เพราะเราเชื่อว่าผู้ที่มีข้อมูล และสามารถนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โอกาสในการสร้างและพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าก็มีมากขึ้น  บริษัท ซี แอนด์ ฮิล จำกัด จึงได้เตรียมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและพร้อมที่จะให้ข้อมูลและบริการลูกค้าอย่างครบวงจร ดังนี้
 
1.  บริการจัดทำบัญชีและภาษี (Accounting & Tax Service)

     บริการที่มากกว่าการจัดทำบัญชี ทำแบบแสดงรายการเสียภาษีและปิดงบการเงินให้กับธุรกิจ แต่เราพร้อมเสมอที่จะเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนภาษีอากร วิเคราะห์ความเสี่ยงและแจ้งเตือนล่วงหน้าหากเห็นสิ่งผิดปกติในข้อมูลบัญชีของท่าน มีระบบการควบคุมการรับส่งเอกสารจากมือลูกค้า ผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน จนมาถึง ซี แอนด์ ฮิล ที่สามารถพิสูจน์ได้ถึงจำนวนเอกสารที่ลูกค้าส่งมาให้ รับประกันว่าไม่มีเอกสารสูญหาย มีห้องจัดเก็บเอกสารที่ปลอดภัยพร้อมระบบการค้นหาที่รวดเร็วหากท่านต้องการตรวจสอบข้อมูล การคิดค่าบริการที่ยุติธรรมใช้เกณฑ์ประเมินจากจำนวนงานที่เราต้องจัดทำให้กับลูกค้า ขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ และจำนวนเอกสารด้านบัญชีของกิจการของลูกค้า

2.  บริการพัฒนาระบบบัญชีและภาษี  (System Development)  

      บริการที่เกิดขึ้นมาจากความต้องการ แก้ปัญหาให้ธุรกิจลงทุนซื้อโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปมาแล้ว ไม่สามารถใช้งานได้หรือใช้ได้เพียงบางส่วน ไม่เต็มความสามารถของโปรแกรม ซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ผู้ขายโปรแกรมไม่มีความรู้ที่จะให้บริการด้านการวางระบบบัญชี หรือพนักงานของกิจการไม่สามารถประยุกต์ระบบการทำงานของโปรแกรมให้เข้ากับลักษณะงานได้
 บริษัท ซี แอนด์ ฮิล จำกัด ซึ่งต้องการให้ธุรกิจมีระบบการทำงาน และระบบบัญชีที่สามารถใช้งานได้จริง เพื่อให้ธุรกิจได้ข้อมูลที่ถูกต้อง จึงสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านงานวางระบบบัญชี และเชี่ยวชาญในระบบโปรแกรมบัญชี พร้อมในบริการทุกธุรกิจโดยแบ่งการบริการออกเป็น  3  ลักษณะ ตามความต้องการของลูกค้า ดังนี้

  
 2.1  บริการที่ปรึกษา การเริ่มต้นระบบและนำระบบขึ้นใช้งาน (Implementation Service)

       เป็นที่ปรึกษาการวางระบบ การใช้งานโปรแกรม BC Account เริ่มจากการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการใช้งาน   (Requirements Analysis)  การตั้งค่าเริ่มต้น (Configuration) ให้การฝึกอบรมโดย ใช้ข้อมูลจริง (Work shop Training) และการนำระบบขึ้นใช้งานจริง (System Live)  โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญในระบบโปรแกรมบัญชีและประสบการณ์ด้านการวางระบบ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเริ่มต้นระบบได้อย่าง ถูกต้อง ลดความผิดพลาดและซ้ำซ้อน เพราะพนักงานมีแนวทางในการทำงาน เห็นผลสำเร็จในการวางระบบได้อย่างรวดเร็ว

 


2.2  บริการที่ปรึกษาดูแลระบบบัญชีระยะยาว (Outsourcing Service)

       เป็นบริการในกรณีที่ลูกค้าต้องการที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญ และเข้าใจระบบงานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเป็นอย่างดี เป็นผู้ดูแล  และตรวจสอบ และรับผิดชอบข้อมูลในการปิดงบการเงิน ทดแทนที่กิจการจะต้องจ้างพนักงานประจำ   เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระด้านบุคลากร  และลดค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการ ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

2.3  บริการที่ปรึกษาเฉพาะด้าน (Consultancy Service)

       สำหรับกิจการที่ต้องการข้อมูลเฉพาะเจาะจงสำหรับธุรกิจ เช่น รายงานงานสำหรับโครงการบ้านจัดสรร , รายงานสำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้าง , รายงานบัญชีงบประมาณ เป็นต้น เราสามารถสร้างรายงานเฉพาะด้านให้กับท่านได้
บริการด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์     สำหรับกิจการที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำด้านเทคนิคเพื่อดูแลปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การป้องกันไวรัส , ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูล , การสำรองข้อมูล  เป็นต้น


3.  ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป BC Account 

     เหตุผลที่ ซี แอนด์ ฮิล เลือก BC Account เนื่องจาก เป็นโปรแกรมของคนไทย ที่ออกแบบให้สามารถรองรับระบบการทำงานที่ซับซ้อนได้  สอดคล้องกับกฎหมายบัญชี ภาษีของเมืองไทย ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยราคาที่ไม่สูงมาก ธุรกิจสามารถเลือกใช้ให้เข้ากับขนาดองค์กรได้ด้วยการแบ่งเป็นเวอร์ชั่นสำหรับธุรกิจ ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  มีระบบตรวจสอบการทำงานของพนักงาน พร้อมระบบการรักษาความปลอดภัยสูงสุดพัฒนาด้วย ภาษาซี  (Visual C++)  ที่ทีมงานโปรแกรมเมอร์ได้คัดเลือกแล้ว ว่าเหมาะสมที่สุด เพราะมีความเร็วในการทำงานสูง พร้อมทั้งการนำเอาจุดเด่นของระบบฐานข้อมูลแบบ   SQL Server  มาเพิ่มความเสถียรในการจัดเก็บข้อมูล ที่รับประกันได้ว่าไม่มีวันล่ม

      ตัวอย่างบางส่วน ของบริษัทชั้นแนวหน้าของไทย ที่เลือกใช้โปรแกรม BC Account

      ได้เลือก BC Account ให้กับตัวแทนจำหน่าย ใช้ทั่วประเทศ กว่า 300 แห่งในชื่อ CHAMP 5.5   (Cementhai Homemart Account Management Program) ประกอบด้วย ระบบขายส่ง และระบบขายหน้าร้าน  Point of Sale(เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน)
 

       ธุรกิจร้านขายยาสามัญต่าง ๆ มีแฟรนไชส์ทั่วประเทศ นำโปรแกรม BC Account  ไปใช้ทั้งสำนักงานใหญ่ และสาขาทั้งหมด


       Philips Lighting  นำโปรแกรม BC Account  ไปใช้งานกับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทย และต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, สิงค์โปร์  ด้วยคุณสมบัติ Multi Language สามารถกำหนดได้ถึง  4  ภาษา    ตามมาตรฐาน  UNICODE   ของ   MicroSoft    โดยโปรแกรม BC Account    มีภาษาที่กำหนดให้แล้ว 2 ภาษา คือ ไทย และ อังกฤษ(อ้างอิงข้อมูลจาก www.bcaccount.com)


4.  บริการจดทะเบียนธุรกิจ (Registration)

     เลือกรูปแบบกิจการให้เหมาะสมกับลูกค้า โดยพิจารณาปัจจัยความจำเป็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องว่าควรจะจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบใด เช่น ธุรกิจเจ้าของคนเดียว หากคุณมีเงินทุนเอง และต้องการความคล่องตัวสูง , ห้างหุ้นส่วนจำกัด หากคุณมีญาติพี่น้องหรือเพื่อนมาร่วมลงทุนด้วย หรือ ถ้าหากกลุ่มลูกค้าของคุณเป็นองค์กรธุรกิจ หน่วยงานราชการ ที่ต้องการความน่าเชื่อถือ ก็ต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเป็นต้น รวมถึงการวางแผนด้านภาษีอากรและระบบบัญชีเบื้องต้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของกิจการที่กำลังจะเริ่มสร้างธุรกิจของตนเอง

  

  ผลงานความไว้วางใจจากลูกค้าที่ใช้บริการงานด้านจัดทำบัญชี


1. บริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด
2. บริษัท นิ่มซี่เส็งพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
3. บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด
4. บริษัท เซนเตอร์ไลน์ จำกัด
5. บริษัท วัชรีเกษตรภัณฑ์ จำกัด
6. บริษัท สินสันทราย จำกัด
7. บริษัท ภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง จำกัด
8. บริษัท ชัยเสรี จำกัด
9. บริษัท ลิขิตชีวัน จำกัด
10. บริษัท มัทนพาณิชย์ เชียงใหม่ จำกัด
11. บริษัท โมกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
12. บริษัท เพอร์เฟ็คเฮ้าท์ ดีไซน์ แอนด์ บิวด์ จำกัด
13. บริษัท พูนทรัพย์ เทเลคอม จำกัด
14. บริษัท ดี ลักษ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
15. บริษัท นอร์ทโฮม จำกัด
16. บริษัท เหมืองแร่แม่อาว จำกัด
17. บริษัท บ้านเชียงซอฟท์ จำกัด
18. บริษัท เอส เอ็ม แอล ซอฟท์ จำกัด
19. บริษัท ริมปิงฮอลลิเดย์ทัวร์ จำกัด
20. บริษัท แอ็คคิวลิตี้ คลับ
21. บริษัท ศิริธิดา จำกัด
22. บริษัท ซีเอ็ม คาร์โรล ฟู๊ดส์ จำกัด
23. บริษัท อินฟอร์เมชั่น แฟคตอรี่ จำกัด
24. บริษัท พาเลซเพลส จำกัด
25. บริษัท นพมาศ สปา จำกัด
26. บริษัท เบญจรัตน์พัฒนา จำกัด
27. บริษัท ดัชท์ ซิคิวลิตี้ จำกัด
28. บริษัท นิมมานพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
29. บริษัท จอห์นสันกรุ๊ป จำกัด
30. บริษัท ซี เอส อาร์ แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด
31. บริษัท ดิจิ-ไซน์ มีเดีย แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
32. บริษัท จันทร์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
33. บริษัท ซี เอส อินเตอร์เทรด จำกัด
34. บริษัท แพรวาไหมไทย จำกัด
35. บริษัท พีเพิลพอยท์ จำกัด
36. บริษัท เชียงใหม่ วอลส์ จำกัด
37. บริษัท อะการ์วู้ดสยาม จำกัด
38. บริษัท ทิพย์เกษตร จำกัด
39. บริษัท อินโนเวชั่น เทเลคอม จำกัด
40. บริษัท คอมโมดิตี้ส์ แพลเน็ต (ประเทศไทย)
41. บริษัท อี เอส ที คอร์เปอเรชั่น จำกัด
42. บริษัท กรนราศักดิ์ จำกัด
43. บริษัท ลำพูนรวมแพทย์ จำกัด
44. บริษัท ทรานซ์พาเรนท์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
45. บริษัท ไตรทัศน์ จำกัด
46. บริษัท เปเปอร์อาร์ค จำกัด
47. บริษัท เอกา วาลัย จำกัด
48. บริษัท เอกาดีไซน์ จำกัด
49. บริษัท บีทูบี อินเตอร์เทรด จำกัด
50. บริษัท อมาเดอุส มิวสิค จำกัด
51. บริษัท พี พี เอส รีเฟอร์มิ่ง จำกัด
52. บริษัท เชียงใหม่ไวน์เซลล่า จำกัด
53. บริษัท พรหมเจริญอินเตอร์เทรด
54. บริษัท บรรจุทรัพย์เอ็กซพอร์ต
55. บริษัท เกสรเครื่องประดับ จำกัด
56. บริษัท ชลธร จำกัด
57. บริษัท สี่ แปด หก จำกัด
58. บริษัท เบสท์อายเลเซอร์ จำกัด
59. บริษัท เอิร์ธ แอนด์ ไฟร์ จำกัด
60. บริษัท วรพิพัฒน์บางกอกกรุ๊ป จำกัด
61. บริษัท สันกำแพงเกษตรพัฒนา จำกัด
62. บริษัท เอส พี ที โลจิสติคส์ จำกัด
63. บริษัท ศิลาฟาร์ม จำกัด
64. บริษัท จรูญทัวร์ จำกัด
65. บริษัท เอเซี่ยน พลัส เซอร์วิส จำกัด
66. บริษัท สบันงา ออริจินัล จำกัด
67. บริษัท มหานคร เทรนนิ่งกรุ๊ป จำกัด
68. บริษัท ศุภโชคเทรนนิ่ง จำกัด
69. บริษัท โภคินเทรนนิ่ง จำกัด
70. บริษัท เพชรนครพิงค์เอเยนซี่ กรุ๊ป จำกัด
71. บริษัท นิธิบุญ จำกัด
72. บริษัท เคลียร์วิชั่น จำกัด
73. หจก. เจียระไน 17
74. หจก.  มือทอง
75. หจก.  เอ็นวี เทรนนิ่ง
76. หจก. สหะสกรู
77. หจก. บางไผ่อะไหล่เชียงใหม่
78. หจก. ตง ตง สกรูน็อต แอนด์ ทูลส์
79. หจก. เชียงใหม่วีระวิศวการ
80. หจก. ควีนสแลนด์
81. หจก. เอ็นพลัสคอนสตรัคชั่น
82. หจก. เชียงใหม่สโตน จำกัด
83. หจก. ตังอู๋เซ้ง
84. หจก. ชุนเส็งวัสดุก่อสร้าง
85. หจก. รัตนสุขโลหะกิจ
86. หจก. ส. วันสูงวิศวกรรม
87. หจก. เสริมโชคอนันต์ เอ็นจิเนียริ่ง
88. หจก. ศิริบุรินทร์
89. หจก. เอส เอช เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล
90. หจก. สามัคคีวัสดุภัณฑ์
91. หจก. มาสเตอร์คลีนลอนดรี้
92. หจก. อัครออย
93. หจก. เพชรธาพาร์ทเนอร์
94. หจก. พิงค์ไพศาลขนส่ง
95. หจก. ฟิวเจอร์ โลจิสติค
96. หจก. โรงงานตั้งหยู่ฮึ้ง
97. หจก. ชุติมาพริ้นติ้ง
98. หจก. สยามเพ้นท์ติ้ง
99. หจก. ธนกรพันธ์
100. หจก. เอส.พี.วินเนอร์ ซัพพลาย
101. หจก. หริภุญชัยมอเตอร์
102. หจก. แชมป์เทคนิคคอล
103. หจก. หลิวจิรพันธุ์
104. หจก. เพชรเจมส์
105. หจก. ฮิส แอนด์ เฮอร์
106. หจก. พี.ดี.เค.เคมีไฟร์ แอนด์ เซอร์วิส
107. หจก. ทัวร์ช้างสเปเซียล
108. หจก. อ้อมดอย รีสอร์ท
109. หจก. บ้านกับดอย
110. หจก. บี.คิว. ซัพพลาย


ลูกค้าใช้โปรแกรม BC Account  และบริการที่ปรึกษาดูแลระบบบัญชีระยะยาว (Outsourcing Service)

 
1. บริษัท นพรัตน์ยางยนต์ จำกัด
2. บริษัท ศูนย์ยางนพรัตน์ จำกัด
3. บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จำกัด
4. บริษัท มัทนพาณิชย์ จำกัด
5. บริษัท ศรีมุทราอาร์ต แอนด์ เดคคอร์ จำกัด
6. บริษัท เชียงใหม่ล้านนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
7. บริษัท โฟร์ที จำกัด
8. บริษัท พรีน่าเฟรซฟู๊ด จำกัด
9. บริษัท สหฟาร์มเห็ด จำกัด
10. บริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด
11. บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูนค้าไม้ จำกัด
12. บริษัท คอมเทลซัพพลาย จำกัด
13. บริษัท ไม้อบทวีพรรณ จำกัด
14. บริษัท ใบเฟิร์นเฮลท์ตี้โฮม จำกัด
15. มูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย
16. โครงการบ้านจัดสรร สันทรายปาร์ควิว
17. หจก. ทวิภัณฑ์ฮอด
18. หจก. ทวิภัณฑ์ฮอดคอนกรีต
19. หจก. อินเตอร์เทคเทรดดิ้ง
20. มหาวิทยาลัย นอร์ท เชียงใหม่
21. บริษัท บุญโภคทรัพย์ จำกัด
22. บริษัท ปิงมานูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ลูกค้าที่ใช้โปรแกรม BC Account และบริการที่ปรึกษาการนำระบบขึ้นใช้งาน (บางส่วน)
1. บริษัท ซี.พี.ดี บรรจุภัณฑ์ จำกัด
2. บริษัท วี.พี.เอฟ กรุ๊ป จำกัด
3. บริษัท สแตนด์ดาร์ด ทัวร์
4. บริษัท เชียงใหม่ธนกร จำกัด (จิปาถะ)
5. บริษัท นพดล พานิช จำกัด
6. บริษัท สุขสวัสดิ์ค้าไม้ จำกัด
7. บริษัท ไม้อบทวีพรรณ จำกัด
8. บริษัท ซิ้นเชียงหลี จำกัด
9. บริษัท พาณิชย์วิบูลย์ จำกัด
10. บริษัท วีซายน์ มีเดีย  จำกัด
11. บริษัท รวมป้าย แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
12. บริษัท อาคารสินแมชชีนเนอรี่ จำกัด
13. บริษัท อีซูสุ เชียงใหม่เซลส์ จำกัด
14. บริษัท เชียงใหม่เฮลตี้โปรดักส์ จำกัด
15. บริษัท พี คอลเลคชั่น จำกัด
16. บริษัท ไพน์เอสเตท จำกัด (หมู่บ้านล้านนาธารา)
17. บริษัท ดิงโก้นครพิงค์ จำกัด
18. บริษัท ว.ซื่อเจริญกิจเต้นท์และผ้าใบ จำกัด
19. บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จำกัด
20. บริษัท เกรทแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
21. บริษัท ฟ้าไฉ จำกัด
22. บริษัท ลักษณ์ธนากุล จำกัด
23. บริษัท นันทพันธ์ พริ้นติ้ง จำกัด
24. บริษัท เอส เนต เทรดดิ้ง จำกัด
25. หสม.ขนมบ้านอาจารย์
26. บริษัท เกษรเครื่องประดับ จำกัด (ร้านลูกปัด)
27. บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด
28. บริษัท เชียงใหม่วอล์ล จำกัด
29. บริษัท ศรีวัตสะ จำกัด (โรงแรมราชมรรคา)
30. บริษัท เมโทรโปลิแทน โปรดักส์ จำกัด (กรุงเทพฯ)
31. บริษัท แสงไพบูลย์ จำกัด (เชียงราย)
32. บริษัท พานพงษ์ไทย คอนสตรัคชั่น จำกัด
33. หจก. เชียงรายกิจชัยเจริญ
34. หจก. แม่จันค้าวัสดุ
35. หจก. วีอาร์ (ลำพูน)
36. หจก. สินสุดาพาณิชย์ (ลำพูน)
37. หจก. ทวีพาณิชย์ (ลำพูน)
38. หจก. สมพลการก่อสร้าง (ลำพูน)
39. หจก. กิจอาคมการค้า (ลำพูน)
40. หจก. ตันติออโตเมชั่น (ลำพูน)
41. บริษัท แสงชัยเอาท์เลท จำกัด (ลำปาง)
42. ร้านไพศาลอีเล็คโทรนิค  (ลำปาง)
43. หจก. ลำปางชัยยาก่อสร้าง (ลำปาง)
44. ร้านเจียวพานิช (ลำปาง)

 
  สอบถามข้อมูลได้ที่ Call Center 24 ชม. 083-332-1333,(053)306 665